PRODUCTS

BRASS INGOT
BRASS INGOT BRASS INGOT BRASS INGOT BRONZE INGOT BRONZE INGOT BRONZE INGOT BRONZE INGOT

INGOT

BRASS ROUND BARS
BRASS ROUND BARS Brass Round Bars BRASS ROUND BARS BRASS ROUND BARS & BRASS BOXES BARS BRASS BARS HEXAGONAL BRASS BARS HEXAGONAL BRASS BARS HOLLOW HEXAGONAL BRASS BARS HOLLOW CARTEL BRASS BARS CROSS CARTEL BRASS BARS BOXES

KUNINGAN BATANGAN

BRASS WIRE
BRASS WIRE BRASS WIRE

KUNINGAN KAWAT

BUSHING BRONZE
BUSHING BRONZE BUSHING BRONZE BUSHING BRONZE BUSHING BRONZE BRONZE COMPONENT BRONZE WATER PUMP COMPONENTS BRONZE RING DIAMETER 100CM BUSHING BRONZE 2

KOMPONEN PERUNGGU